ekskl. moms inkl. moms

Create it REAL-vilkår og betingelser fra 1. oktober 2018

Denne side indeholder vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser")  hvorpå Create it REAL leverer nogle af sine produkter (hver et “produkt”), der er anført  på sit websted http://www.createitreal.com/shop ("Webstedet") eller sælges  ellers til dig. Læs disse vilkår og betingelser  omhyggeligt, inden du bestiller produkter.

1. Information om Create it REAL Aps

Create it REAL Aps er registreret i Danmark under registreringsnummer 31944155,  med sit vigtigste forretningssted på Hjulmagervej 28, 9000 Aalborg. For alle butikrelaterede henvendelser, send os en e-mail på [email protected] For alle andre aktiviteter, send os en e-mail på: [email protected]

2. Accept

Ved at bruge dette websted angiver du (“kunden”), at du accepterer disse  Vilkår og betingelser, og at du accepterer at overholde dem.  Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser,  afstå fra at bruge dette websted. Tilbudene på www.createitreal.com/shop repræsenterer en uforpligtende invitation  for dig at bestille varer fra hjemmesiden. Ved at bestille de krævede varer via  dette websted eller skriftligt fremsætter du et bindende tilbud  at indgå en købsaftale.

3. Ændringer på vores websted

Vi sigter mod at opdatere vores websted regelmæssigt og kan ændre indholdet til enhver tid.  Hvis behovet opstår, kan vi muligvis suspendere adgangen til vores side eller lukke det på ubestemt tid. Ethvert af de materialer, der vises på vores websted, kan være uddateret på et givet tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere sådant materiale.

4. Priser

Priserne anført med artiklerne er som standard opført i euro,  inkl. moms og ekskl. forsendelsesomkostninger. Omkostninger ved forsendelse, der er anført på webstedet (overskriften under ”Forsendelse”)  henvise til forsendelser inden for de udpegede geografiske zoner. Du kan ændre valutaen til britisk pund, danske kroner eller amerikanske dollar. Priserne er angivet af os og afspejler muligvis ikke en daglig kurs. Vælg den valuta, du vil blive opkrævet i, inden du bestiller dine varer.

5. Betaling

Ordrer skal betales med 100% forskud.

6. Produkter, indhold og specifikationer


Alle funktioner, indhold, specifikationer, produkter og priser på produkter  og tjenester beskrevet eller portrætteret på webstedet, www.createitreal.com, kan ændres til enhver tid uden varsel. Skær længder, vægte, mål og lignende beskrivelser er omtrentlige og leveres kun til din bekvemmeligheds- og estimeringsformål.


Create it REAL gør alle rimelige bestræbelser på at nøjagtigt vise egenskaberne  af vores produkter, inklusive de gældende farver. Dog vil den faktiske farve  en kunde ser, variere afhængigt af den computer eller den mobile enhed, der bruges af  kunden for at se dette websted. Create it REAL kan ikke garantere  at en computer eller mobil enhed nøjagtigt viser sådanne farver.


Det er kundens ansvar at gøre sig bekendt og overholde alle  gældende lokale og internationale love (inklusive minimumsalderkrav)  med hensyn til besiddelse, brug og salg af alle købte ting  fra denne hjemmeside. Ved at afgive en ordre, accepterer du, at produkterne  bestilt vil kun blive brugt på en lovlig måde. Vær opmærksom på, at de produkter, der tilbydes på dette websted, skal bruges til Kun 3D-printningsformål. Create it REAL påtager sig intet ansvar for noget  skader opstod ved misbrug af vores materialer til formål  andre end 3D-udskrivningsaktiviteter.

7. Levering og leveringstid


Bestillinger leveres så hurtigt som muligt. Create it REAL har til mål at sende produkterne inden syv (7) arbejdsdage efter  modtagelse af ordren og forskud. En aftalt leveringstid er altid vejledende og hverken en frist, eller nogen rettigheder kan afledes overskrider leveringstiden. Create it REAL kan annoncere information  vedrørende leveringstider på hjemmesiden eller på anden skriftlig måde. Sådanne oplysninger er altid vejledende. I det ekstraordinære tilfælde, at varer ikke kan sendes i den ønskede periode, vil Create it REAL kontakte køberen på forhånd for at prøve at nå frem til en  aftale om, hvordan man behandler, herunder muligheden for at annullere ordren. Bestillinger sendes til den leveringsadresse, der er angivet i kundeordren.

Bestillinger sendes til den leveringsadresse, der er angivet i kundeordren. For internationale ordrer er kunden også ansvarlig for eventuelle takster,  skatter, afgifter, moms, told, der skal betales ved modtagelse. Umiddelbart efter varens leverance bærer kunden risikoen  for alle direkte og indirekte skader, der måske er forårsaget af eller af disse varer eller  komponenter. Kunden bærer også risikoen for transport fra  leveringstidspunkt. Kunden er ansvarlig for at indgive krav mod  transportører til beskadigede og / eller mistede forsendelser.

Create it REAL er ikke ansvarlig for forsinkelser, tab eller skade fra forsendelser sendt til  forkerte, ugyldige adresser eller korrekte adresser. Bestillinger kan ende med at blive returneret af forskellige grunde, herunder: manglende betaling af takster, forkert adresse,  uopkrævet på postkontor osv. Hvis en pakke returneres eller afvises, kunden vil blive kontaktet og skal betale for fragtforsendelse.

8. Ophæv rettigheder


Kunden kan udøve sin tilbagekaldelsesret inden for syv (7) arbejdsdage efter levering af produktet uden straf og uden angivelse af grunde.
Kunden kan kræve garanti, når produktet og emballagen returneres fra denne originale, komplette, ubeskadigede og ubrugte forhold.

Alle tilsendt dokumentation, garantibevis og emballagemateriale skal inkluderes i returleveringen.  Create it REAL er aldrig ansvarlig for nogen skade, tyveri eller tab af produktet eller emballage under returforsendelsen. Omkostningerne ved produktleveringen er for kunden.

I tilfælde af at kunden udøver sin tilbagekaldelsesret som nævnt i de foregående artikler,  Create it REAL bliver nødt til at tilbagebetale den kontante værdi af de leverede varer  inden for tredive (30) dage efter, at produkterne er vendt tilbage til Create it REAL.

9. Tilbagevendende produkter


Ved levering af varerne inspicerer kunden varens betingelser.  I tilfælde af skade på materialerne, vil kunden bestræbe sig på at få kompensation fra transportøren. Alle varer kontrolleres, før de sendes ud. I det usandsynlige tilfælde at varerne er beskadiget skal de tilbageleveres til addressen anført på ordrefakturaen. Returnering af produkter er kun muligt i kombination med en original faktura og originale, komplette og uskadede produkter.


Bestillingsrestitutioner eller restitutioner gælder på følgende betingelser:
1. - Når Create it REAL ikke længere kan levere en eller flere varere eller ordrer.
2. - Når en eller flere af ordrerne ikke forventes sendt inden for 30 dage eller mere.
3. - Når en eller flere genstande er markeret som På lager men var faktisk ude af lager.

Returforsendelse er kundens ansvar. En skriftlig bekræftelse fra vores team kræves for returnering. Kontakt os på [email protected] for at få denne bekræftelse.

Returnering er kundens ansvar. Ens skriftlig bekræftigelse kræves fra Create it REAL for a returnere en vare. Kontakt os på [email protected] for at modtage sådan en bekræftigelse. Returforsendelse er kun mulig, hvis der er blevet identificeret en klar definition af årsagen til at returnere forsendelsen, hvad enten det er delvist eller komplet. Kunden kan ikke kræve nogen rettigheder, hvis varerne ankom uanmeldt.

10. Ejerskab


Ejerskab af varerne, uanset om de håndteres eller ejer en del af den kontraherende part i det øjeblik kunden betaler Create it REAL det fulde beløb, der skal betales i henhold til aftalen.

11. Garantier og ansvar


Create it REAL er aldrig bundet til økonomisk kompensation for kunden eller andre parter,  medmindre skaden var forårsaget af intention eller skyld. Create it REAL er ikke ansvarlig for nogen indirekte tab eller skade, der er opstået eller skade vedrørende tab af indkomst eller fortjeneste. I tilfælde af at Create it er REAL forpligtet til økonomisk at kompensere køberen, I tilfælde af at Create it REAL forpligtet til økonomisk at kompensere køberen,  vil beløbet altid være begrænset til det relaterede fakturabeløb  på produktet og / eller tjenesten, der forårsagede skaden.

12. Force majeure

I tilfælde af force majeure er Create it REAL ikke forpligtet til at opfylde sine forpligtelser over for kunden. De respektive forpligtelser udsættes for hele force majeure-varigheden. I disse vilkår og betingelser forstås ved force majeure enhver omstændighed, der er uafhængig af viljen til Create it REAL, selvom dette kunne have været forudset, da aftalen blev indgået, hvilket midlertidigt eller permanent hindrer opfyldelsen af ​​aftalen, herunder, men ikke begrænset til krig, en trussel om krig, borgerkrig, optøjer, industrielle aktioner, udelukkelse af arbejdsmedlemmer, transportvanskeligheder, brand, dage, der ikke har arbejdet på grund af uegnet vejr og andre forstyrrelser i virksomheden med Create it REAL eller dets leverandører.

13. Intellektuel ejendomsret


Kunden anerkender eksplicit, at alle intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder, der vedrører de produkter, der skal leveres i henhold til aftalen og eller tilknyttet design, dokumentation, rapporter, tilbud og tilhørende forberedende materiale, udelukkende ligger hos Create it REAL, dets leverandører eller andre berettigede parter. Intellektuel ejendomsret inkluderer patenter, ophavsret, varemærker og andre (intellektuelle ejendomsrettigheder), herunder teknisk og kommerciel knowhow, metoder og koncepter. Kunden må ikke ændre intellektuelle ejendomsrettigheder som beskrevet i denne artikel, for eksempel multiplikation uden eksplicit skriftlig godkendelse fra Create it REAL, dets leverandører eller andre berettigede parter.

Hele indholdet af webstedet Create it REAL, herunder, men ikke begrænset til tekst, grafik eller kode, er ophavsretligt beskyttet som et kollektivt værk under dansk lovgivning og andre ophavsretlige love og er ejendommen til Create it REAL. Tilladelse til elektronisk kopiering og udskrivning af harddiskkopier af dette websted med det eneste formål at placere en ordre hos Opret det REAL eller købe Opret det REAL produkter.

Kunden kan vise og, med forbehold af eventuelle udtrykkeligt angivne begrænsninger vedrørende specifikt materiale, downloade eller udskrive dele af materialet fra de forskellige områder på webstedet udelukkende til kundens egen ikke-kommercielle brug eller for at afgive en ordre med Opret it REAL eller for at købe Create it REAL-produkter. Al anden brug, herunder men ikke begrænset til reproduktion, distribution, visning eller transmission af indholdet på dette websted er strengt forbudt, medmindre speficikt tilladt fra Create it REAL. 

14. Personlige data


Create it REAL vil behandle købers personlige data i overensstemmelse med dets erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der er angivet på webstedet. Create it REAL respekterer fuldt ud de gældende love og regler vedrørende behandling af personoplysninger.

15. Gældende lov og rettigheder


Dansk lov gælder for tilbud / aftale og yderligere aftaler.
Alle tvister, uanset art - inklusive de, der kun betragtes af en af ​​parterne som sådan - der opstår under henvisning til tilbudet / aftalen og yderligere aftaler mellem parterne, afgøres af en kompetent domstol i det distrikt, hvor Create it REAL er beliggende, medmindre loven udtrykkeligt udnævner en anden domstol.


Enhver årsag til handling eller krav, som kunden har med hensyn til hjemmesiderne eller på anden måde med hensyn til Opret det REAL (herunder men ikke begrænset til køb af Create it REAL-produkter) skal påbegyndes inden for et (1) år efter kravet eller årsagen handling opstår. Create it REAL's mangel på at insistere på eller håndhæve streng overholdelse af nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser skal ikke opfattes som en afkald på nogen bestemmelse eller ret. Hverken forløbet mellem parterne eller handelspraksis skal handle for at ændre nogen af ​​disse vilkår og betingelser. Create it REAL kan tildele sine rettigheder og pligter i henhold til denne aftale til enhver part på ethvert tidspunkt uden varsel til kunden.

16. Erstatning


Kunden accepterer at forsvare og holde uskadelig Create it REAL, dets officerer, direktører, ansatte, agenter, licensgivere og leverandører (samlet "Tjenesteudbydere") fra og imod alle tab, udgifter, skader og omkostninger, herunder rimelige advokater gebyrer, der skyldes enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser eller enhver aktivitet relateret til kundekonto (herunder uagtsom eller uretmæssig opførsel) fra kunden eller enhver anden person, der får adgang til webstedet ved hjælp af kundens internetkonto.